Gösterim: 833
Eklenme: 14 Haziran 2010
Saat: 13:27
0.00 avg. rating (0% score) - 0 votes
Renault Wind

Renault, otomobilin insanlık için bir ilerleme aracı olarak kalması amacıyla herkes için sürdürülebilir ulaşımın öncüsü olmayı hedefliyor. « Drive the Change » veya « Otomobili Değiştiriyoruz, Hayatı Değiştiriyoruz » sloganı özellikle Renault’nun, otomobillerinin ömür döngülerinin tamamında çevreye olan olumsuz etkilerini azaltma yönünde sürdürdüğü girişimlerini simgeliyor (tasarım, üretim, kullanım ve ömür sonu).

Otomobilin temel amaçlarından biri iklimsel ısınma sorununa bir çözüm getirmektir. Renault modellerinin CO2 salımlarının azaltılması konusunda uzun yıllardır çalışıyor ve gerek kullanımda, gerekse üretim, bakım ve geri dönüşüm aşamalarında, Renault eco² çevre yaklaşımı çerçevesinde, en çok sayıda müşteriye en performanslı ulaşım çözümlerini erişilebilir bir fiyata sunmanın temel önem arz ettiğini düşünüyor.

Uzun süreden beri gösterdiği çabalar ve sürdürdüğü çalışmalar Renault’nun, nesilden nesile daha çevreci hale gelen ve bu alanda Avrupa’da en etkinler arasında yer alan, benzinli, Dizel, LPG, Ethanol uyumlu ve elektrikli, eksiksiz birçok enerjili araç yelpazesi sunmasına olanak vermiştir.

Renault, 2010 Çevre Atölyesi çerçevesinde, araçlarının ömür döngüsü ile ilgili Renault eco² programının ilerleyişi hakkında bilgi veriyor.

Tasarımda, Renault, CO2 salımları konusunda Avrupa’da otomobil üreticilerinin liderliğine yükselmek için iki yönde çalışıyor:

• Termik motorlarda ve vites kutularında yeni teknolojilerin kullanılması.
• %100 elektrikli araçlarda bugüne kadar görülmemiş düzeyde bir yatırım. Renault, 2020 ufkunda elektrikli araçların dünya pazarının %10’unu oluşturacağını düşünüyor. Renault Nissan İttifakı sıfır salım programına 4 Milyar Avro yatırım yaptı ve 2 bin kişilik bir ekip (bin Renault için ve bin Nissan için) elektrikli araç projelerinde çalışıyor.

Renault, mevcut ürün gamının tüketim/salım alanında en başarılı modelleri ile test sürüşleri düzenliyor, bu alanda yeni teknolojiler (EDC vites kutusu, gelecekteki Dizel motor) ve çok sayıda elektrikli araç prototipleri sunuyor: Renault Fluence Z.E. ve Renault Kangoo Express Z.E..

Bu araçlar halen geliştirme aşamasında olan geleceğin seri araçlarınınkine çok yakın bir teknolojiye sahipler. Çığır açıcı bir çözüm olan ve herkes için kullanımda sıfır salımlı ulaşım olanağı sağlayan elektrikli araçlar 2011 yılından itibaren satışa sunulacak.

Üretimde, fabrikaların ISO 14001 onayına ek olarak, su ve enerji tüketimi ile atıkların azaltılmasında daha da ileri gitmek için yeni gelişim yolları araştırılıyor.

Kullanımda, Renault, hem filolara ve hem de bireysel müşterilere dönük geniş bir eko-sürüş eğitim programı başlattı.

Ömür sonunda, Renault, Fransa’da geri dönüşüm alanında plastik malzemelerin ve aynı zamanda demir içeren metallerin değerlendirilmesinde önemli bir oyuncu haline geldi…

RENAULT, HERKES İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIMIN MİMARI

Bugün otomotiv sektöründe karşı karşıya olunan temel güçlüklerden biri, Renault gibi bir grubun geniş kitlelere, sadece kullanımda araçların salımlarını anlamlı şekilde azaltmaya dönük teknolojilere erişim değil, aynı zamanda dünyada herkese farklı ulaşım çözümlerine erişebilme olanağı sağlama kapasitesinde yatıyor.

Herkese daha sürdürülebilir bir ulaşıma erişim olanağı sunmak için, bu alandaki bilgileri geliştirmek gerekiyor: Örneğin Mégane II projesinden bu yana sürdürülen Ömür Döngüsü Analizinin ve 2009 yılında Renault tarafından kurulmuş olan Sürdürülebilir Ulaşım Enstitüsünün amacı budur.

ÜRÜNLERİN ÖMÜR DÖNGÜSÜNÜN ANALİZİ

Çevre için harekete geçmek, farklı pazarların çevresel ve ekonomik durumlarını dikkate alarak araçların ve ürün özelliklerinin tasarımından itibaren çevreye olan etkilerini ölçmek demektir. Farklı çevresel etkiler arasında seçim yapmak için, diğer zorunlulukları da unutmadan (satış fiyatı, güvenlik, konfor, azaltılan CO2 vs.), Renault standartlaştırılmış bir yaklaşım benimsedi: Ömür Döngüsü Analizi. Bu yaklaşım, madenlerin ve fosil enerjilerin çıkarılmasından, aracın ömrünün sonunda ortaya çıkan atıkların imha ve gömülme merkezine kadar, bir aracın bütün çevresel etkilerinin ölçülmesini sağlıyor.

Aynı segmente dahil fakat farklı nesillerden araçlar arasındaki karşılaştırmalar düzenli olarak yapılıyor. Ömür Döngüsü ile ilgili bu genel vizyon geniş teknolojiler yelpazesi (elektrikli araç, hibrit motorlar, yakıt pilleri) ile alternatif yakıtların potansiyeli üzerinde daha da hassas çalışmalar yapılmasına olanak veriyor: Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG), basınçlı doğal gaz (GNC), ve günümüzün ve yarınların biyoyakıtları. Bu alternatif enerjilerin yaygınlaştırılması yerel kaynaklar ve pazarların beklentileri dikkate alınarak yapılıyor.

2009 yılında, Renault Vakfı ve ParisTech (Paris Bilim ve Teknoloji Enstitüsü) birlikte Sürdürülebilir Ulaşım Enstitüsünü kurdular. Hedef: elektrikli araçların ve ulaşımın geleceği hakkında araştırma ve eğitim projelerinin sürdürülmesi.

Özellikle elektrikli araçlara dayanan yenilikçi ulaşım sistemlerinin tasarımına ilişkin araştırmaları yaygınlaştırmak ve yarınların ulaşım ve nakliye sektörlerinin sanayicilerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek üst düzey yönetici ve bilim adamlarını yetiştirmek için, Renault mühendisleri, araştırmacı öğretim üyeleri ve ParisTech öğrencileri birlikte çalışıyorlar.

EKO-TASARIM: TÜM RENAULT ÇALIŞANLARININ ÇEVREYİ KORUMA SÖZÜ

Her Renault çalışanı çevreye saygı sözü vermiştir. Ekonomi ve ekoloji geniş kitleler tarafından kullanılabilir ürünler sunmak için birleşmelidir.

Çevresel kaygılar, bir aracın ömrü boyunca üretilen zararlı atıkları etkin şekilde azaltmak için tasarım ve geliştirme süreçlerine dahil edilmektedir. Ürünün tasarımından itibaren, yani aracın pazara sunulmasından üç ila beş yıl önceden harekete geçmek gerekmektedir. Renault, hem ürünlerde hem de üretim süreçlerinde malzeme seçimleri, akışkan çıkartma yöntemleri, geri dönüşüm amaçlı parça sökme işlemleri, kirletici salımlar, tüketim ve CO2 salımları, üretim prosesleri üzerindeki çevresel etkilerde eko-tasarımı titizlikle uyguluyor.

Ayrıca, Renault mühendislik merkezleri yeni modellerde 2015’ten itibaren geri dönüşümden gelen plastik miktarının minimum %5’ten (Renault eco² kriteri) %20’ye çıkarılmasını hedefleyen dahili eko-tasarım süreçleri geliştiriyor.

YARARLI GERİ DÖNÜŞÜM DÖNGÜSÜ

Üreticilerden pazarladıkları aracın 2015 yılında fiilen %85 oranında geri dönüşümlü olduğunu kanıtlamalarını isteyen 2005/64 sayılı direktif ile getirilen geri dönüşüm homologasyon yükümlülüğüne Renault şimdiden uyum gösteriyor. Mégane III HB 2008 Mayıs ayında dünya çapında homologasyon alan ilk model oldu. Malzeme seçimleri geri dönüşüm amaçlı eko-tasarımın temel bir kriteridir. Plastik toplama ve geri dönüşüm kanalları Mégane III imalatçılarına ikmal yapıyorlar. Hatchback versiyonu böylece 23 kg geri dönüşümlü madde içeriyor (yani toplam plastik kütlesinin %11.5’i oranında); karşılaştırma yapmak gerekirse, Mégane II’de bu miktar 165 kg idi. Sonuç Yeni Scénic’te daha da etkileyici: Bu model 34 kg geri dönüşümlü madde içeriyor (toplam plastik kütlesinin %14’ü); Scénic II’de ise bu miktar 18 kg idi; Laguna III 33 kg geri dönüşümlü malzeme içeriyor (%16).

ÜRETİM MERKEZLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİN AZALTILMASI: SÜREKLİ İYİLEŞTİRME SÜRECİ

1997’den beri, üretim merkezlerinin çevre yönetimi:

• Enerji tüketiminin %30 (kW/araç);
• Su tüketiminin %65 (m3/araç), toplam 10 milyon m3 su tasarrufu sağlandı;
• Üretilen atıkların % 64 (kg/araç);
• Uçucu organik bileşiklerin (COV) % 40 ( kg/araç )
azaltılmasını sağladı.

Doğal kaynakların korunması ve küresel ısınmanın sınırlandırılmasına katkı

– Enerji tüketiminin azaltılması

Enerji tasarrufu ve yenilenebilen enerjilerin entegrasyonu stratejisi dünyadaki bütün fabrikalarda uygulanıyor. 2009 yılında, yüksek üretim değişimlerinin enerji tüketimini azaltıcı etkisi oldu. Bu azalma, uzun yıllardan beri tesislerin ve enerji tedarik sözleşmelerinin optimize edilmesi için sürdürülen çalışma sayesinde mümkün oldu.

– Sera etkili gaz salımlarının azaltılması

Bu alanda Renault çalışmalarını dört ana eksen doğrultusunda sürdürüyor:
• Enerji veriminin artırılması
• Enerji tüketimlerinin azaltılması
• Yakıt değişiklikleri
• Yenilenebilen enerjilerin geliştirilmesi
Toplam direkt sera etkili gaz salımları azaltıldı: 2003 yılında 755 Kteq olan sera etkili gaz salımları 2009’da 508 Kteq CO2’ye geriledi ve böylece eş kapsam bazında % 32 azalmış oldu.

– Uçucu organik bileşiklerin sınırlandırılması (COV) Boyahanede kullanılan solventlerden kaynaklanan COV’lar Renault’nun faaliyetlerinin en anlamlı atmosferik atığını oluşturuyor. Bunların azaltılması karoseri-montaj fabrikaları için büyük bir öncelik olmaya devam ediyor.

– Atık üretiminin azaltılması, ama aynı zamanda « Azaltmak ( Réduire ), Yeniden Kullanmak ( Réutiliser ), Geri Dönüştürmek ( Recycler ) ve Geri Kazanmak ( Récupérer )»

Renault, global atık yönetimine öncelik veriyor: 2008’de başlatılan « 4R » yaklaşımıyla Renault fabrikalarının atık etkisini ve 2015 ufkunda çöp toplama alanlarına bırakılan atık miktarlarını azaltmak için iddialı hedefler saptandı. 2009 yılında, fabrikaların ürettiği atıkların değerlendirilme oranı özellikle plastik parçaların geri dönüşüm optimizasyonu sayesinde 2003’e oranla %20 artış gösterdi.

– Su kaynaklarının korunması

Eş kapsamda, Grubun toplam su tüketimi son on yıl içinde yarı yarıya azaltıldı. 2009 yılında tüketim 10,6 Milyon m3 oldu. Aynı şekilde, atık madde miktarları da (organik maddeler, süspansiyon halindeki maddeler, metaller) benzer kapsamda 10 yılda yarı yarıya azaltıldı. Başarılı uygulamaların bütün Renault Şebekesinde aşamalı olarak hayata geçirilmesi ile atık madde azaltma sürecinin sürdürülmesi Grubun su tüketiminin 2012 yılına kadar 2007’ye oranla %15 daha azaltılmasını sağlayacak.

FABRİKALARIN %100’ü ISO 14001 ONAYLI

Renault için, üretim merkezlerinin çevre performansı dünyanın her yerinde bir önceliktir. Bugün itibariyle, grup bünyesine dahil olan fabrikaların tamamı ISO 14001 onaylıdır.

Somaca Fabrikası (Fas) ISO 14001 onayını 2008 başında aldı. Çevreye olan etkisini azaltmak için fabrikada çok sayıda yatırım yapıldı (insan kaynakları ve donanım anlamında). Bir diğer anlamlı örnek: 2007 yılında Avrupa standartlarına uygun bir atık yönetimi sistemi hayata geçirildi. Enerji yönünden, üretimde uygulamaya konan eylem planları anlamlı tasarruflar yapılmasını sağladı. 2002 ve 2008 arasında, araç başına enerji tüketimi %15 azaltıldı.

Avtoframos Fabrikası (Rusya) ISO 14001 onayını 2008 Nisan ayında aldı, ve bu standarda uyum gösteren Grubun son üretim merkezi oldu. Çalışanların tamamının çevre konusunda eğitimi için özel çaba gösterildi.

EKO-SÜRÜŞ

ARAÇLARIN REEL TÜKETİMİNİN KALICI OLARAK %10 AZALTILMASI

Renault eco2 programının hedeflerinden biri bireysel davranış biçimlerinin otomobil teknolojilerinin tamamının izin verdiği sürüş koşullarına en iyi şekilde adapte edilmesidir. Renault, 2008 yılından bu yana eko-sürüş eğitim operasyonları düzenliyor: Geniş kitlelere dönük bu eğitim programı çerçevesinde ücretsiz kurslar, simülatörde test sürüşleri, aileler için bir eğitici ve öğretici oyun alanı sunuluyor ve ailelere dönük bir eko-sürüş yarışması düzenleniyor. Bu operasyonların başarısından güç alan Renault öncelikle filo müşterilerine, ardından bireysel müşterilere dönük bir eco² sürüş eğitimi başlatmayı kararlaştırdı. Avrupa’da hafif araçlarla ve ağır vasıtalarla trafikte ve simülatörde eğitimler geliştirmek için bağlı kuruluşu Renault Environnement aracılığı ile, Renault 2010 yılında Key Driving Competences şirketi ile işbirliği anlaşması imzaladı.Davranış biçimi değişikliğini esas alan bu yenilikçi metodolojiyi geliştirmek için yerel çözüm ortaklıkları oluşturuldu.

KULLANIM DIŞI KALAN ARAÇLARA İKİNCİ BİR YAŞAM ŞANSI VERİLMESİ

2008 yılında, Renault Environnement şirketi SITA/Suez Environnement grubu ile Fransa’da kullanım ömrünün sonuna gelmiş olan araçlara ilişkin geri dönüşüm faaliyet sektörünü geliştirmek için yatırım başlattı: Grubun bu bağlı ortaklığı SITA ile birlikte, Fransa’nın her yerine dağılmış bulunan 350 hurda toplama ve imha firması hesabına, hurda araç yönetim/dağıtım firması INDRA’nın çoğunluk hissesini aldı. 2009 yılında, 350 binden fazla hurda araç bu şekilde toplanarak geri dönüşüm ve değerlendirme işleminden geçirildi. Renault ve SITA özellikle yeni otomobil donanımlarının üretiminde kullanılacak malzemeleri çıkartmak ve geri dönüştürmek için yeni sökme/demontaj prosesleri geliştirdiler. Kullanım dışı kalan araçlarla ilgili bu yeni geri dönüşüm yöntem ve prosesleri hurda söküm merkezlerinde geliştirildi ve test edildi (bunların arasında Fransa’da Romorantin & Noyelles-Godault’da kurulu iki fabrikayı sayabiliriz). Üç kuruluşun ve çözüm ortaklarının birbirini tamamlayan uzmanlık ve yetkinliklerinin birlikte harekete geçirilmesi 2015 yılında araçların %95 oranında değerlendirilmesi hedefine ulaşılmasına katkıda bulunacak.

2009 yılında

Renault Grubu tarafından satılan araçların %31’inin 120 g / km’ye eşit veya daha düşük CO2 salımları vardı.

Renault Grubu tarafından satılan araçların %65’inin 140 g / km’ye eşit veya daha düşük CO2 salımları vardı.

Renault eco² imzası, Renault’nun çevre taahhüdünün somut göstergesi olan bu imza, müşterilerin Renault ürün gamına dahil, tüm ömür döngüleri boyunca çevreye daha saygılı olan araçları tanımalarını ve belirlemelerini sağlıyor; bu imzayı taşıyan araçlar aşağıdaki üç kriteri karşılıyorlar:

ÜRETİM: ISO 14001 onaylı fabrikalarda üretiliyorlar. Bu çevre onayı üreticinin sürekli olarak faaliyetlerinin çevreye olan etkilerini azaltma yönünde kaygı duyduğunu ve bu yönde yatırım ve çalışmalar yaptığını doğruluyor.

KULLANIM: Bu imzayı taşıyan araçların CO2 salımları 140 g / km’ye eşit veya düşük veya bu araçlar biyoyakıtlarla uyumlular. (2010 Mayıs ayından beri hafif ticari araçlarda 195 g / km).

GERİ DÖNÜŞÜM: Aracın plastik kütlesinin % 5’inin geri dönüşümden gelen plastiklerden oluşması gerekiyor. Ayrıca, araç kullanım ömrünün sonunda ağırlığının %95’i oranında değerlendirilebilmeli.

Renault eco² İMZALI BİRKAÇ ÖRNEK Twingo dCi 85 Clio dCi 85 Mégane dCi 110 EDC Scénic dCi 110 EDC Laguna dCi 110
ÜRETİM Fabrikası ISO 14001 onaylı fabrika Novo Mesto (Slovenya) Flins (Fransa)
Oyak Renault (Bursa Türkiye)
Palencia (İspanya) Douai (Fransa) Sandouville (Fransa)
KULLANIMDA CO2 salımı / km 94 g 98 g 114 g 130 g 122 g
GERİ DÖNÜŞÜM
Geri dönüşümlü plastik ağırlığı
15 kg 15,5 kg 23 kg 34 kg 33 kg
Aracın plastik kütlesinin % % 9 % 10 % 11,5 % 14 % 16
Aracın kullanım ömrünün sonundaki değerlendirilme oranı % % 95‘in üzerinde % 95‘in üzerinde % 95‘in üzerinde % 95‘in üzerinde % 95‘in üzerinde

2011’DEN İTİBAREN, %100 ELEKTRİKLİ & KULLANIMDA SIFIR SALIMLI EKSİKSİZ BİR ARAÇ GAMI

• Elektrikli araç herkes için kullanımda sıfır salımlı ulaşım sunan çığır açıcı çözümdür. Renault eco² çevre politikası ile uyumlu Renault Z.E. elektrikli araçları kitlesel olarak pazarlanmaya dönük olarak geliştirildiler ve belirgin çevre ilerlemeleri sağlayacaklar.
• Bu köklü değişim özellikle CO2 salımlarına dayanan vergi teşvikleri ve elektrikli ulaşımın yaygınlaştırılması için gerekli altyapıların geliştirilmesine dayanan bir dünya politikası ile şimdiden destekleniyor.
• Herkes için ulaşılabilir nitelikte Renault elektrikli araçlarının ticarileştirilmesi 2011’de başlayacak.
• Renault-Nissan İttifakı kullanımda sıfır salımlı araçların kitlesel satışında liderliği hedefliyor.

Değerlerine sadık kalan Renault, markanın iç mekân genişliği, konfor, kalite ve güvenlik alanlarındaki standartlarına uygun elektrikli araçlar sunacak. Buna paralel olarak, Renault Z.E. elektrikli araçlarının pazara çıkışıyla birlikte uygulamaya konacak şarj altyapılarının geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapıyor.

Bunun için, Renault-Nissan İttifakı, geniş kitleler için erişilebilir elektrikli araçların somut bir gerçek olması amacıyla hükümetlerle, enerji kurumlarıyla, örneğin Better Place gibi diğer çözüm ortaklarıyla çok sayıda işbirlikleri ve ortaklıklar oluşturdu.

İTTİFAK’IN İŞ VE ÇÖZÜM ORTAKLARI

İttifak, elektrikli araçların dünyanın her yerinde kitlesel olarak kullanımının yaygınlaştırılması konusunda ilerleme kaydetmeye yönelik olarak hükümetler, belediyeler ve elektrik şirketleri ile işbirlikleri oluşturmaya devam ediyor.

2010 Mayıs sonu itibariyle, İttifak 60’a yakın işbirliği anlaşması imzaladı.

Yorumlar

Henüz Yorum Yapılmamıştır. İlk yorumu siz yazabilirsiniz.

AraçlarMTV HesaplamaÖTV HesaplamaBirim DönüştürücüPlakalar
KategorilerAraba VideolarıModifiyeli ArabalarAraba Resimleri
TurkCar - Türkiye'nin Otomobil Sitesi. 2006 - 2018.
Bu site en iyi Firefox, Opera ve Google Chrome tarayıcılarında görüntülenebilir.
Bağlantılar: Citroen | GH.
info@turkcar.com